Činnost SDH Horní Branná v roce 2018

6.1.2018 VVH SDH Horní Branná v jídelně sokolovny

10.2.2018 tradiční ples

17.3.2018 exkurze u hasičů ŠKODA Mladá Boleslav

14.4.2018  školení vedoucích mládeže v Bozkově.

27.4.2018 brigáda "na zámecké"

26.5.2018  PLAMEN v Semilech - Podmoklicích

1.6.2018 okrsková soutěž v Peřimově


16.6.2018 dětská soutěž ve Mříčné

23.6.2018 hasičská soutěž v Dolní Kalné

14.7.2018
zábava na zámecké zahradě - hudba VZHáčka

18.8.2018 účast na oslavách SDH Kruh u Jilemnice

26.8.2018 zábava na zámecké zahradě - hudba MOP ROCK

4.9.2018 schůze výjezdové jednotky - představení nového velitele (David Zevel) jednotce
29.9.2018 dětská soutěž ve Víchové nad Jizerou

13.10.2018 ZHV Bukovina u Čisté

28.10.2018 účast na oslavách 100let založení Československa. Spolu s valteřickými hasiči jsme zde prezentovali naši techniku.

10.11.2018 úklid tréninkového hřiště
                   školení strojníků JPO

1.12.2018 účast na rozsvěcení vánočního stromu

Činnost mladých hasičů SDH Horní Branná v roce 2018

5. - 8.1. 2018  Tříkrálová sbírka
28.2.2018
sjezdovky ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu
14.4.2018  školení vedoucích mládeže v Bozkově
8.5.2018 výšlap na Žalý
26.5.2018 jarní kolo PLAMEN v Semilech – Podmoklicích
16.6.2018 soutěž ve Mříčné (děti mladší 8.místo, děti starší 6.místo +8.místo)
23.6.2018 PÚ v Dolní Kalné (děti mladší 2.místo, děti starší 9.místo +13.místo)
30.6.2018 prázdninové posezení s hasiči na zámecké zahradě s opékáním vuřtů
29.9.2018 soutěž ve Víchové nad Jizerou (děti mladší 3.místo, děti starší taktéž 3.místo)
9.10.2018 trénink na ZHV
14.10.2018 ZHV Bukovině u Čisté     
Soutěžilo 15 dětí ve 3 pětičlenných hlídkách – vytvořili jsme 1 starší a 2 mladší hlídky.
6.11.2017 stezka odvahy

23.10. a 20.11.2018 výroba přání

1.12.2018 dobročinná akce (rozdávání přáníček) na rozsvěcení vánočního stromu


Činnost SDH Horní Branná v roce 2017

29.12.2017 roční školení výjezdové jednotky

2 .12.2017 účast na rozsvěcení vánočního stromu

14.10.2017 ZHV ve Vysokém nad Jizerou

13.10.2017 okrsková schůze ve Mříčné

10.10.2017 trénink na ZHV s účastí Kundratických mladých hasičů

23.9.2017 oslavy založení sboru v Dolní Kalné


16.9.2017 soutež ve Víchové nad Jizerou (děti mladší 3.místo, děti starší 2.místo, muži)

26.8.2017 zábava na zámecké - hudba SnadVÁHOU
                  

19.8.2017    účast: Valteřice (Stratílek) - ukázka PÚ dětí
                    závody na Hájence v Horní Kalné

1.7.2017 zábava na zámecké zahradě - hudba ŽOLD a STAGNACE

24.6.2017 ukázka činnosti hasičů na "hornobranském dřevosochání"

22.6.2017 technická pomoc při odstraňování následků silné bouře 


17.6.2017  PÚ v Dolní Kalné (děti mladší 6.místo, děti starší 3.místo, ženy 1.místo, muži 2.místo)

13. a 15.6.2017 brigáda - zavedení elektriky na pódium z provizorní do konečné podoby

12.6.2017 zásah u požáru bývalého hospodářského stavení u č.p.75

8. - 11.6.2017 účast na Hasičských slavnostech v Litoměřicích

2.6.2017 okrsková soutěž ve Vítkovicích (účast pouze muži 3. a 5. místo)

17.5.2017 brigáda - zprovoznění areálu na zámecké zahradě

22.4.2017 výjezd k požáru velkoobjemového kontejneru v areálu ZEPO Horní Branná

2.4.2017 brigáda - zprovoznění tréninkového hřiště

březen - duben 2017 generální oprava zásahové PS12
ples
ples 2017


29.1.2017 výjezd k požáru automobilu


valná hromada
pozvanaka vyrocka 2017

Činnost mladých hasičů SDH Horní Branná v roce 2017

11.1. 2017 posezení (tentokráte v AMOSu)
24.1.2017 bruslení
28.1.2017 sjezdovky ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu
14.2.2017 exkurze - hasičská zbrojnice Vrchlabí
8.5.2017 výšlap na Žalý
27.5.2017 jarní kolo PLAMEN v Košťálově
17.6.2017  PÚ v Dolní Kalné (děti mladší 6.místo, děti starší 3.místo)
24.6.2017 ukázka činnosti mladých hasičů na "hornobranském dřevosochání"
19.8.2017 účast ve Valteřicích na oslavách 80let Stratílka - ukázka PÚ dětí
16.9.2017 soutež ve Víchové nad Jizerou (děti mladší 3.místo, děti starší 2.místo) 
10.10.2017 trénink na ZHV s účastí Kundratických mladých hasičů
14.10.2017 ZHV ve Vysokém nad Jizerou
14.11.2017 stezka odvahy
28.11.2017 výroba přání
2.12.2017 dobročinná akce (rozdávání přáníček) na rozsvěcení vánočního stromu
12.12.2017 posezení s mladými hasiči v AMOSu


Činnost SDH Horní Branná v roce 2016

8.10.2016 ZHV (podzimní kolo hry PLAMEN) v Bukovině u Čisté

4.9.2016 závody ve Víchové nad Jizerou

14.9.2016 brigáda - dovyklizení spilky, úklid půdy v zámecké kůlně

27.8.2016 zábava na zámecké zahradě.  Hudba:  S(NAD)VÁHOU

20.8.2016 závody v Horní Kalné (děti mladší 3.místo, děti mladší - družstvo doplněné naším členem 1.místo,
muži 1.místo)

2.7.2016  oslava 140let od založení SDH v Horní Branné    pro více klikni zde


během května a června brigády v hasičské zbrojnici (úklid, nastěhování a úpravy interiéru)

18.6.2016 O pohár starosty Dolní Kalná - soutěž v požárním útoku (děti mladší 7. a 14. místo, děti starší 4. místo, ženy 3. místo a muži 2.místo)

9.6.2016 brigáda v hasičské zbrojnici

4.6.2016 zábava na zámecké zahradě

3.6.2016 účast na okrskové soutěži v Horních Štěpanicích

9.5.2016 brigáda v hasičské zbrojnici

4.5.2016 odstranění starého podia ze zámecké zahrady

29. a 30.4.2016 brigáda v hasičské zbrojnici - úklid po rekonstrukci.

15.4.2016 brigáda u hasičárny - úklid vystěhovaných věcí ze zahrady

12.4.2016
brigáda u hasičárny - pokácení smrkového živého plotu z důvodu úpravy zahrady kolem zbrojnice


9.4.2016 
školení obsluhy motorových pil pro záchranářské účely - praxe

5.4.2016
obnova tréninkového hřiště po zimě (Novotný R., Zevel D., Zevel M.)

2.4.2016
školení vedoucích mládeže v Bozkově (proškoleni byli: HofmanVíťa  st., Jiřištová Jaroslava, Lukešová Monika, Novotná Jana, Novotný Radek, Šimůnek Marek, Šimůnková Lenka, Vejnarová Alena, Zevel Martin)

19.3.2016 školení obsluhy motorových pil pro záchranářské účely - teorie

13.2.2016 tradiční ples

vloženo 29.1.2016 úspěch rekonstrukce naší hasičské zbrojnice v celorepublikové soutěži FACHMAN KLUB na
http://www.fachmanklub.cz/galerie

leden 2016 okresní schůze v Semilech (V. Hofman st.)

9.1.20
16 valná hromada "Pod mezí" od 15:00hod.  foto

Činnost mladých hasičů SDH Horní Branná v roce 2016

9.1.2016 účast na VVH našeho sboru

26.1.2016 pomoc s výzdobou sálu na hasičský ples

11.2.2016 lyžování na Kněžickém vrchu

2.4.2016 školení vedoucích mládeže v Bozkově - opakovaně po 2 letech
nově proškoleni byli na vedoucí III.stupně:
Lukešová Monika, Novotná Jana a Šimůnková Lenka
nově proškoleni byli na vedoucí II.stupně: Novotný Radek, Šimůnek Marek, Vejnarová Alena a Zevel Martin
opakovaně proškoleni byli na vedoucí II.stupně: HofmanVíťa  st. a Jiřištová Jaroslava

14.5.2016 požární útok ve Studenci u příležitosti 130 let založení SDH Studenec. Mladší se umístili na 7. místě, starší na 8. a 10. místě.

21.5.2016 cyklotoulání krajem Josefa Šíra

28.5.2016 jarní kolo PLAMENE v Košťálově

18.6.2016 O pohár starosty Dolní Kalaná. Mladší se umístili na 7. a po neplatném pokusu také na 14.místě, starší pak vybojovali 4. místo.

Během dubna, května a června pomáhali někteří mladí hasiči i s úklidem po rekonstrukci hasičské zbrojnice.

2.7.2016 jsme se účastnili oslav 140. výročí založení SDH Horní Branná. Po pomoci v hasičské zbrojnici jsme se ve slavnostním průvodu přesunuli na zámeckou zahradu, kde jsme předvedli požární útoky.

8.10.2016  podzimní kolo PLAMEN v Bukovině Činnost SDH Horní Branná v roce 2015


3.1.2015 Valná hromada, která se konala v klubovně "Pod mezí," byla opět po letech volební. Z řad hasičů jsme zvolili 15 členů, kteří budou ve  výboru a  po dobu 5ti let budou vést naši organizaci SDH v Horní Branné.
Kandidáti:    Albrechtová Veronika                        Zvoleni byli: Albrechtová Veronika
                    David Lukáš                                                         David Lukáš
                    David Martin                                                        David Martin
                    Grossmann Stanislav ml.                                       Hašek Jiří
                    Hašek Jiří                                                             Hofman Vítězslav st.
                    Hofman Vítězslav st.                                             Hofman Vítězslav ml.
                    Hofman Vítězslav ml.                                            Janatová Věra
                    Janatová Věra                                                      Jiřišta Jaroslav ml.
                    
Jiránek Pavel                                                        Jiřištová Jaroslava
                    Jiřišta Jaroslav ml.                                                 Lukešová Monika
                     Jiřištová Jaroslava                                                Novotná Jana
                     
Kobrlová Marie                                                   Novotný Radek
                     Lukešová Monika                                                Šimůnek Marek
                     Malý Radek                                                         Zevel David
                     
Novotná Jana                                                       Zevel Martin             
                    Novotný Radek
                    Poláček Michal
                    Šimůnek Marek
                    Šimůnková Lenka
                    Vávra Miloslav
                    Vejnarová Alena
                    Zevel David
                    Zevel Martin


10.1.2015 účast na valné hromadě v Dolní Branné (J. Novotná, L. Šimůnková, J.Jiřištová, S. Grossmann)

14.1.2015 okresní schůze v Semilech (V. Hofman st.)

7.2.2015 tradiční hasičský ples, hudba MOP-ROCK

21.3.2015 shromáždění delegátů (J.Jiřišta ml. a V. Hofman st.) v Košťálově (volby do OSH)

16.5.2015
se pět statečných (S.Grossmann, V.Hofman ml., M.Šimůnek, D.Zevel a M.Zevel) zúčastnilo závodu ŽELEZNÝ HASIČ.     foto
                David Zevel se stal ve své kategorii do 31 let VÍTĚZEM a Víťa Hofman byl v této kategorii 11.
                Další tři jmenovaní byli již v kategorii nad 30 let a i zde jsme měli skvělé zastoupení: Martin Zevel 2. místo, Marek Šimůnek 4.místo a Standa Grossmann 6. místo.

22.5.2015 okrsková soutěž na Benecku dopadla výborně. Naši muži - tým "A" se umístil na 4.místě a tým "B" na místě 6. s rozdílem asi 3setin. Ženy se pak umístily na 2.místě a obhájily tak loňské umístění.     foto   foto A.Vejnarová

6.6.2015  byla zábava na zámecké zahradě.
               hrála rocková
hudba - skupina jménem Megaděs
               Občerstvení, pití i počasí jsme zajistili, tak myslím, že vše dopadlo perfektně a lidé se bavili.

13.6.2015 soutěže v Rovensku pod Troskami - děti i dospělí - Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ SOUTĚŽE ZRUŠENY !!!


20.6.2015 O pohár starosty Dolní Kalná (dospělí)           fotky
                        Ženy zde předvedly ve své kategorii druhý nejlepší čas a muži se po drobném zaváhání umístili na 10. místě.

27.6.2015 stará stříkačka v Horní Kalné            fotky


2.7.2015  servisní prohlídka STK zásahového vozidla MERCEDES a odzkoušení a nákup vybavení pro SDH i JPO ve výzbrojně v Hradci Králové

5.7.2015 bylo naše smíšené družstvo (soutěžící za muže) na BENECKÉM POHÁRU, umístili jsme se  na 2. místě      fotky z celého dne

18.7.2015 účast na oslavách 140 let od založení SDH Jablonec nad Jizerou   fotky
                                                                                                 a zábava na zámecké zahradě - zahrála skupina Vichr z hor


12., 14., 15. a 19.8.2015 jsme vyklízeli hasičárnu před plánovanou rekonstrukcí, všem zúčastněným děkujeme      fotky

22.8.2015 soutěž na HÁJENCE v Horní Kalné. Muži zvítězili, ženy měly nakonec neplatný pokus. fotky
                                                                                    a účast na sjezdu rodáků ve Valteřicích   foto

29.8.2015 zábava na zámecké zahradě. Hrála skupina S(NAD)VÁHOU a zábava se velmi vydařila.

12.9.2015 soutěž dospělých ve Škodějově.  Těsně za polovinou výsledkové listiny se umístili muži (14.místo) i ženy (6.místo).   foto

15.9.2015 poražení dřevin před hasičskou zbrojnicí z důvodu plánované rekonstrukce budovy.

13.10.2015 úklid tréninkového hřiště

24.11.2015  školení v první pomoci - valteřická hasičárna

1.12.2015 školení: požární taktika - hasičárna v Dolních Štěpanicích

18.12.2015 odevzdání dokumentů o přeregistraci sboru na OSH. Jako podklad slouží úředně ověřená listina, že náš spolek může mít sídlo v obecní budově č.p.26, tedy v hasičské zbrojnici. Jako podklady musely být předloženy i úředně ověřené dokumenty s ověřenými podpisy starosty sboru, kde potvrzuje, že byl opravdu zvolen starostou SDH HB a že s tím souhlasí, starosty obce, že nám dovoluje umístit sídlo SDH HB do budovy v majetku obce, výpis z usnesení valné hromady a znovu originálně podepsanou přílohu k registračnímu listu, který se odevzdává vždy po volbách.

31.12.2015 Silvestr s hasiči


Činnost mladých hasičů SDH Horní Branná v roce 2015

3.1.2015 jsme se účastnili VVH našeho sboru

31.3.2015 jsme si byli zalyžovat na Kněžickém vrchu ve Vrchlabí

V rámci zimních schůzek se mladí hasiči snažili získat co nejvíce informací především v oblasti prevence. Na závěr si všichni zkusili vyplnit test a ten kdo ho splnil byl vybrán a získal odznak odbornosti.

Po jarních prázdninách začal pravidelný každotýdenní trénink mladých hasičů.


17.4.2015 jsme byli na exkurzi hasičské zbrojnice v Trutnově. Prohlídka budovy, techniky, průlez polygonem... bylo to opravdu skvělé! Však nás tam také bylo 29.        foto

1.5.2015 jsme byli na závodech v Čisté u Horek (požární útok).
             Ve velké konkurenci jsme obstáli. Starší se z celkového počtu 13 družstev umístili na 6.místě a mladší se mezi 14 družstvy prosadili a vybojovali 3.místo.  Skvělý byl  i výkon našich mladších-nejmenších, kteří se na svých prvních závodech umístili na krásném 8.místě.    foto

8.5.2015 jsme vystoupali na Žalý       foto

30.5.2015 PLAMEN - jarní kolo v Nedaříži     foto

13.6.2015 - PÚ v Rovensku pod Troskami SOUTĚŽ ZRUŠENA!!! - technické důvody na straně pořadatele

20.6.2015 - soutěž ve Mříčné - soutěž v PÚ a štafetě dvojic
                        Zde starší družstva obsadila 1. a 2. místo, mladší družstva pak 2. a 5. místo.        
foto

22.8.2015 jsme se účastnili sjezdu rodáků ve Valteřicích. Na hřišti jsme ukázali, co umíme a nechali jsme stříkat i ostatní děti, které měli zájem.      fotky

19.9.2015 účastnili jsme se dětské soutěže ve Víchové nad Jizerou. Mladší družstva obsadila 2. a 6. místo, starší pak 5. místo.     

6.10.2015 trénink na ZHV - běžecký okruh

17.10.2015
   podzimní kolo hry PLAMEN v Jilemnici

V
sychravém podzimním počasí si zasoutěžilo 25 dětí v 5 pětičlenných hlídkách – 3 starší a 2 mladší a 2 dorostenky v závodě jednotlivců.

3.11.2015 stezka odvahy

24.11.2015 přednáška: první pomoc

15.12.2015 tradiční posezení "U Bohouše"

______________________________________________

Činnost SDH Horní Branná v roce 2014

4.1.2014 se v klubovně Pod mezí konala výroční valná hromada za rok 2013

8.2.2014 se uskutečnil tradiční hasičský ples

14.2.2014 se u nás v Horní Branné sešli zástupci všech SDH našeho okrsku

12.4.2014 školení vedoucích mládeže ve Vysokém nad Jizerou (V.Hofman st, V.Hofman ml., R.Novotný, M.Šimůnek, A.Vejnarová, J.Jiřištová)

28.4.2014 školení PP ve Valteřicích

1.5.2014 si mladí byli zasoutěžit v Čisté u Horek

23.5.2014 se konala okrsková soutěž v Dolních Štěpanicích, soutěžilo se v kategorii muži a ženy

Naši muži z "A" týmu tuto soutěž vyhráli v čase 24,54s a budou náš okrsek reprezentovat dále na okrese. Muži z týmu "B" obsadili za čas 30,68s krásné 7. místo.

Ženy se se svým časem 30,04s umístili na 2. místě a taktéž postoupili do okresního kola,
na které ale nepojedou, protože se z časových důvodů rozhodli přenechat reprezentaci
našeho okrsku družstvu "B" z Jilemnice (Dorky), postupujícího ze 3. místa.

24.5.2014 zábava na zámecké zahradě navazující na cyklovýlet J. Šíra, zahrál Žold

31.5.2014 dětská soutěž PLAMEN, místo konání -Semily

6.-8.6.2014 byli jsme v Litoměřicích na HASIČSKÝCH SLAVNOSTECH

14.6.2014 dětská soutěž v požárním útoku ve Studenci (mladší 4. a 8. místo, starší 2. a 4. místo)
a
účast na oslavách 130.let SDH ve Mříčné


21.6.2014
Memoriál br. Groha v Rovensku pod Troskami (mladší 2. a 3. místo, starší 4. a 5. místo)
a
odpoledne soutěž Pohár města Rovenska pod Troskami (ženy 1. a 2. místo, muži 3. místo)


23.6.2014 proveden prořez kolem strouhy na Dolánkách a její pročištění (David Martin, David Lukáš, Jiránek Pavel, Hašek Jiří, Bednář Jiří)

19.7.2014 tradiční prázdninová zábava na zámecké zahradě, zahrál Nanovor

26.7.2014 Benecký pohár (soutěžili pouze muži a získali 2. a 8. místo)

13.8.2014 provedeno STK na zásahovém vozidle

23.8.2014 soutěž na Hájence v Horní Kalné - děti mladší 1. místo, starší 2. místo, ženy 4. místo,
muži(smíšené družstvo 4 muži +3 ženy) 2. místo

30.8.2014 brigáda na zámecké zahradě - údržba stolů a lavic (broušení, natírání, úklid po sezoně)

27.9.2014 jsme si byli zasoutěžit ve Víchové nad Jizerou - dopoledne děti, odpoledne dospělí (mladší 3.místo, starší 3.místo, muži 6.místo)


8.10.2014 úklid tréninkového hřiště

10.-11.10.2014 se konaly volby do obecního zastupitelstva. Z našich hasičských řad kandidovali: David Martin, Jiřišta Jaroslav, Zevel Martin. Všem, kdo k volbám přišli, velice děkujeme. Bohužel pro toto volební období nebude nikdo z výše jmenovaných v zastupitelstvu, i když počtem preferenčních hlasů by byl znovu zvolen pro tuto funkci Jaroslav Jiřišta.

18.10.2014 účast na ZHV ve Vysokém nad Jizerou

5.11.2014 byla zprovozněna (dostala svůj volací znak) vysílačka v zásahovém vozidle 

3.11.2014 několik našich členů vyhovělo žádosti fotbalistů a umylo jim po sezoně hřiště s umělou trávou, akce, která trvala téměř 3 hodiny, prověříla naši techniku, ta obstála na výbornou

28.11.2014 okrsková schůze pro starosty a velitele SDH

31.12.2014 Silvestr v hasičárně


Činnost mladých hasičů SDH Horní Branná v roce 2014


4.1.2014 jsme se účastnili VVH našeho sboru

21.1.2014 byla vyhlášena místní soutěž v uzlování, která pokračovala do konce března

4.2.2014 jsme byli bruslit

18.2.2014 byli jsme na exkurzi u hasičů v Jilemnici

V rámci zimních schůzek se mladí hasiči snažili získat co nejvíce informací především v oblasti prevence. Na závěr si všichni zkusili vyplnit test a ten kdo ho splnil byl vybrán a získal odznak odbornosti.

Po jarních prázdninách začal pravidelný každotýdenní trénink mladých hasičů.

1.5.2014 soutěž v PÚ v Čisté u Horek

8.5.2014
jsme se vydali na Žalý

31.5.2014 okresní kolo PLAMEN v Semilech

14.6.2014 PÚ ve Studenci (mladší 4. a 8. místo, starší 2. a 4. místo)

21.6.2014 MEMORIÁL BR. GROHA v Rovensku pod Troskami
(mladší 2. a 3. místo, starší 4. a 5. místo)


23.8.2014 PÚ v Horní Kalné (mladší 1. místo, starší 2. místo)

30.8.2014  jsme pomohli na brigádě na zámecké zahradě - údržba stolů a lavic (broušení, natírání, úklid po sezoně)

Od 26.8.2014 začaly opět pravidelné schůzky.
Pro tento školní rok b
yl začátek posunut na 16:30 hod.

27.9.2014
soutěž ve Víchové nad Jizerou (požární útok a štafeta dvojic),
starší i mladší získali krásné trofeje za 3.místo

7.10.2014 TRÉNINK NA ZHV - CELÝ BĚŽECKÝ OKRUH

18.10.2014
ZHV - podzimní kolo hry PLAMEN, letos ve Vysokém nad Jizerou (areál Šachty)
V krásném podzimním počasí si zasoutěžilo 20 dětí ve 4 pětičlenných hlídkách – 2 starší a 2 mladší, ale poprvé také naši 3 dorostenci
v závodě jednotlivců.

2.12.2014 stezka odvahy

15.12.2014 posezení "U Bohouše"Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat