SDH Horní Branná – historie

Od roku 1876 se v Horní Branné provádí ochrana a boj proti požárům organizovaně. Za ta léta existence požárního sboru se v něm vystřídala řada obětavých občanů, kteří byli zakladateli sboru, nebo se na jeho činnosti později podíleli a přispěli k jeho rozvoji.
Tak jako v jiných obcích, tak také v Horní Branné, pokud nebylo hasičského sboru, vykonávali hasicí a ochranné práce občané sami.
    Dříve, než byl sbor v Branné založen, byly každou noc v obci vysílány dvě hlídky. Jedna do horní části obce, druhá do dolní. Hlídku vykonávali vždy dva a dva nejbližší sousedé. Po vykonané hlídce předali seznam a halapartny dalším dvěma sousedům, a tak se to opakovalo, až se všichni sousedé vystřídali. Hlídky se za čas jednotlivým sousedům omrzeli a z důvodu toho bylo pomýšleno na ustavení řádného hasičského sboru.
    Když přišly hlídky konající obchůzku ke známému sousedovi, zaklepali halapartnou na okno se slovy: "Spěte bedlivě!" a pokračovaly v hlídce dál. Hlídce byla dána moc i pravomoc policejní. Hlídka měla dozor i proti karbanu a nezřízeným pitkám.   
    

Roku 1824 pořízeno bylo nákladem obce 16 žebříků, které byly umístěny v příhodných staveních u cesty. Dle obecního výkazu ze dne 28. ledna 1865 bylo pořízeno 6 nových žebříků, 4 háky větší a 2 menší, které byly zase v příhodných staveních umístěny, dále malá stříkačka na půlvozíku a 40 košíků na vodu.

8.října roku 1876 se konala valná hromada, na které byl ustanoven dobrovolný hasičský sbor. Po ustavení sboru používal spolek při prvních požárech stříkačky umístěné v zámku. Měla tu nevýhodu, že neměla sací roury a voda musela být donášena, ač jinak to byl stroj dobrý. Druhá nevýhoda byla ta, že zámek byl v noci uzavřen a muselo se bouřiti, čímž nastávalo zpoždění k hašení požáru. Z důvodu těchto pomýšleno na zakoupení vlastní stříkačky jednoproudové, která byla zakoupena roku 1879 od Smekala z Prahy. Jedná se o ruční zápřahovou čtyřkolovou stříkačku horského typu. Vlastní čerpadlo je dvoupístové, průměr válců (bot) je 117 mm, je vybaveno sacím a výtlačným větrníkem pro vyrovnávání rázů ve vedení. Pracovní části jsou vyrobeny z mědi nebo mosazi. Stříkačka je jednostranně sací a jednoproudní. Vana čerpadla je v horní stavbě stříkačky a je celokovová. Stříkačka je po kompletní renovaci, která proběhla v letech 1986 -1988, plně funkční. K její obsluze je třeba 9 mužů.

stará stříkačka

Druhá stříkačka s dvěma odtoky byla zakoupena roku 1892 též od firmy Smekal z Prahy se 120m hadic za cenu 820 zlatých. Tato se do dnešní doby nedochovala.

V prvních dobách byl sbor finančně podporován téměř z každého divadelního představení Družstva divadelních ochotníků ve Branné, což později úplně zaniklo a sbor od té doby okázán sám na sebe nemaje nikde podpory.

Již za německé okupace v letech 1940 až 1945 vznikl názor přemýšlet pro příští dobu o výstavbě nové, době a potřebám vyhovující budovy pro požární sbor. Starost o místo pro stavbu nové zbrojnice opět znovu ožila až v roce 1947, kdy došlo v dolní části obce k přestavbě a opravě silnice a staré hasičské skladiště muselo být odstraněno - rozbouráno. Poznamenává se, že zmíněné skladiště bylo postaveno asi v roce 1878 - 1880, tedy po založení sboru v roce 1876. V roce 1913 -1914 byla k hasičskému skladišti přistavěna věž sloužící k sušení hadic a jako cvičné ležiště s výhledem po obci a okolí. Věž postavil místní tesařský mistr kolář br. Bedřich Soukup z č.p. 137. V jakém prostoru a za jakých dalších svízelných podmínek se tehdy prováděla dobrovolná praktická činnost, se nedá v dnešní době ani domyslet a představit.

Po rozbourání starého hasičského skladiště byla tehdejší požární technika - stará dvoukolová motorová stříkačka s dopravním starým po domácky upraveným automobilem umístěna v prostorách zámku.

Stavba požární zbrojnice byla podle předložených plánů odborem výstavby ONV v Jilemnici dne 10.9.1954 povolena a zařazena do akce "Z". Dne 5. září 1954 započato s přípravou staveniště, vystoličkování stavby (tesaři Josef Holubec a František Hofman) pro povolovací řízení. Vlastní výkop pro sklepy a základy zahájili v neděli dne 3.10.1954 bratři Petr Lukeš, František Skalický a Jaroslav Janata. Dne 10. října 1954 bylo započato s vyzdíváním a betonáží základů. První kámen položil a poklepal bratr Josef Martinec z č.p.13, s pomocníky Františkem Patočkou a Františkem Šafaříkem. Během roku 1955 se podařilo stavbu v hrubých rysech připravit pro vazbu krovů, takže budova byla ještě před zimou r. 1955 prozatímně zastřešena a pokryta lepenkou.
    Upravený rozpočet se všemi doplňky vypracovaný v prosinci 1955 činil 306.391,20 Kčs, takže nová hodnota díla pro nově jmenovanou akci "Z" byla touto částkou uváděna.
    Nadměrným úsilím velké části členů místního požárního sboru a ostatních občanů se podařilo novou požární zbrojnici zdárně dokončit a svému účelu slavnostně předat za účasti okolních sborů a místního obyvatelstva v červenci 1957.
    Podle přesných záznamů bylo členy a občany odpracováno : v roce 1954 - 2.858 hodin,1955 - 5.054 hodin, 1956 - 10.062 hodin, 1957 - 2.722 hodin, 1958 - 258 hodin a v roce 1959 - 649 hodin. Celkem bylo odpracováno 21.603 hodin, převedeno na hodnotu díla to činí 216.030 Kčs. Za tyto práce byla některým pracovníkům vyplacena částečná úhrada v celkové výši 87.837 Kčs, takže hodnota zdarma odpracovaných hodin činila 129.193 Kčs, neboli zdarma bylo odpracováno celkem 12.919 hodin.


Stavba byla prováděna podle plánů místního stavitele br. Františka Bartoše a za jeho řízení a vedení také dokončena.
zbrojnice

V roce 1930 bylo obcí pro požárnické vybavení zakoupeno za 9.000 Kčs starší auto značky Kolben - Daněk z roku 1929, které jsme sami po domácky upravili na požární pohotovostní vozidlo pro 10 mužů a zřízen závěs pro připojení motorové stříkačky zn. "Ebert".
V roce 1957 bylo předešlé dopravní vozidlo zvané "Áčko" vyřazeno z provozu a byl nám přidělen - zakoupen další vůz zn. Grand, který už zase v roce 1957, bez ohledu na značné náklady věnované na údržbu , musel být pro neschopnost vyřazen z provozu a dán do šrotu.
V červenci téhož roku byl nám předisponován od sboru v Jablonci nad Jizerou přepravní vůz zn. Praga RN, který dnes již neexistuje.
Poté sloužil jako zásahové vozidlo vůz zn. Robur. Byl to starý pekařský vůz upravený pro převážení motorové stříkačky PS 12.   

robur

    Do ledna roku 2008 bylo hasičům k dispozici vlastní vozidlo zn. Škoda 1203, které bylo následně prodáno se vším příslušenstvím.
V lednu 2008 byl zakoupen starší vůz VW Transporter. Peníze na zakoupení vozidla poskytla obec. V červnu 2008 byl pořízen přívěsný vozík, takový aby na něm bylo možno převážet naši pýchu, historickou stříkačku, na různé akce. 

Dále je k dispozici i znovu zprovozněna motorová stříkačka PS 16.
PS16 - stříkačka


    26.7.2013 začal sloužit jako zásahový vůz Mercedes-Benz Sprinter. Pořízen byl z dotací Libereckého kraje a prostředků obce Horní Branná.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat