Mladý hasič 


Kroužek mladých hasičů se pravidelně schází každé úterý od 16.30 hodin.

závody:         2.1. - 12.1.2020 Tříkrálová sbírka

případné dotazy a potvrzující SMS o tom, že jedete nebo nejedete pošlete na tel.: 731 251 816

Pořadatel:         
Místo konání:  
Termín konání:    
Příjezd:          
Prezence:       

start závodu:

  prezentace 7:30 - 8:35hod., nástup 9:00 hod.
                             
odjezd :   v      hod.  od hasičárny v H.Branné
s sebou: kompletní náhradní oblečení a boty, svačinu, malé kapesné (možnost zakoupení jídla i pití),

na sebe: oblečení dle počasí, kalhoty překrývající kotníky, plnou obuv 
NEPODCENIT  POČASÍ, ODVLÉKAT SE DĚTI MOHOU, PŘIVLÉKNOUT NE, POKUD TO
OBLEČENÍ NEBUDOU MÍT S SEBOU!

               


    !!! NOVINKY !!!
 
DALŠÍ SCHŮZKA:  
Od 17.3.2020 již každý týden. Vždy v úterý od 16:30 hod.
 

Za pěkného počasí se budeme scházet na tréninkovém hřišti, za nepřízně počasí pak v hasičárně.

2019
2. - 5.1. 2019  Tříkrálová sbírka
16.1.2019  posezení v AMOSu
26.1.2019 sjezdovky ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu
27.1.2019 kino - představení pro účastníky tříkrálové sbírky
2.2.2019  zimní výcvik se záchranářskými psy
                závody na pytlích u hasičů v Horní Sytové
29.3
.2019 Noc s Andersenem
24.5.2019 trénink nad rámec běžných schůzek
26.5.2019 PLAMEN v Poniklé
22.6.2019 - soutěž O pohár starosty Dolní Kalná (děti starší 3. a děti starší s převahou mladších, avšak závodících za starší 8.místo)
                -
účast na oslavách 130let SDH Martinice
14.9.2019 brigáda na zámecké zahradě, posezení s opékáním
21.9.2019 soutěž ve Víchové nad Jizerou (štafeta dvojic, štafeta 4x60m, PÚ)
12.10.2019 ZHV v Čisté u Horek
22.10.2019 podzimní úklid centra obce
5.11.2019 stezka odvahy
30.11.2019 účast na rozsvěcení vánočního stromu - přáníčka


2018
5. - 8.1. 2018  Tříkrálová sbírka
28.2.2018
sjezdovky ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu
14.4.2018  školení vedoucích mládeže v Bozkově
8.5.2018 výšlap na Žalý
26.5.2018 jarní kolo PLAMEN v Semilech – Podmoklicích
16.6.2018 soutěž ve Mříčné (děti mladší 8.místo, děti starší 6.místo +8.místo)
23.6.2018 PÚ v Dolní Kalné (děti mladší 2.místo, děti starší 9.místo +13.místo)
30.6.2018 prázdninové posezení s hasiči na zámecké zahradě s opékáním vuřtů
29.9.2018 soutěž ve Víchové nad Jizerou (děti mladší 3.místo, děti starší taktéž 3.místo)
9.10.2018 trénink na ZHV
14.10.2018 ZHV Bukovině u Čisté     
Soutěžilo 15 dětí ve 3 pětičlenných hlídkách – vytvořili jsme 1 starší a 2 mladší hlídky.
6.11.2017 stezka odvahy

23.10. a 20.11.2018 výroba přání

1.12.2018 dobročinná akce (rozdávání přáníček) na rozsvěcení vánočního stromu


2017
11.1. 2017 posezení (tentokráte v AMOSu)
24.1.2017 bruslení
28.1.2017 sjezdovky ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu
14.2.2017 exkurze - hasičská zbrojnice Vrchlabí
8.5.2017 výšlap na Žalý
27.5.2017 jarní kolo PLAMEN v Košťálově
17.6.2017  PÚ v Dolní Kalné (děti mladší 6.místo, děti starší 3.místo)
24.6.2017 ukázka činnosti mladých hasičů na "hornobranském dřevosochání"
19.8.2017 účast ve Valteřicích na oslavách 80let Stratílka - ukázka PÚ dětí
16.9.2017 soutež ve Víchové nad Jizerou (děti mladší 3.místo, děti starší 2.místo) 
10.10.2017 trénink na ZHV s účastí Kundratických mladých hasičů
14.10.2017 ZHV ve Vysokém nad Jizerou
14.11.2017 stezka odvahy
28.11.2017 výroba přání
2.12.2017 dobročinná akce (rozdávání přáníček) na rozsvěcení vánočního stromu
12.12.2017 posezení s mladými hasiči v AMOSu


2016      
8.10.2016  podzimní kolo PLAMEN v Bukovině 
2.7.2016 jsme se účastnili oslav 140. výročí založení SDH Horní Branná. Po pomoci v hasičské zbrojnici jsme se ve slavnostním průvodu přesunuli na zámeckou zahradu, kde jsme předvedli požární útoky.

Během dubna, května a června pomáhali někteří mladí hasiči i s úklidem po rekonstrukci hasičské zbrojnice.

18.6.2016 O pohár starosty Dolní Kalaná. Mladší se umístili na 7. a po neplatném pokusu také na 14.místě, starší pak vybojovali 4. místo.

28.5.2016 jarní kolo PLAMENE v Košťálově

21.5.2016 cyklotoulání krajem Josefa Šíra

14.5.2016 požární útok ve Studenci u příležitosti 130 let založení SDH Studenec.
Mladší se umístili na 7. místě, starší na 8. a 10. místě.

2.4.2016
školení vedoucích mládeže v Bozkově - opakovaně po 2 letech
nově proškoleni byli na vedoucí III.stupně:
Lukešová Monika, Novotná Jana a Šimůnková Lenka
nově proškoleni byli na vedoucí II.stupně: Novotný Radek, Šimůnek Marek, Vejnarová Alena a Zevel Martin
opakovaně proškoleni byli na vedoucí II.stupně: HofmanVíťa  st. a Jiřištová Jaroslava

11.2.2016
lyžování na Kněžickém vrchu

26.1.2016 pomoc s výzdobou sálu na hasičský ples

9.1.2016 účast na VVH našeho sboru
seznam členů:
starší a mladší žáci: dorostenci:
Ackermann Václav
Fišerová Adéla
Grufik Jakub
Grufik Jan
Horáčková Veronika
Jiránek Josef
Jirousková Simona
Jiřišta František
Jiřišta Vilém
Jiřištová Lenka
Kubátová Daniela
Loudová Alexandra
Loudová Marie
Matěásková Šárka
Novotná Radka
Novotný Tadeáš
Otradovská Magdaléna
Paulů Zuzana
Petříková Michaela
Rosenbergová Lenka
Strnádek Hugo
Šimůnek Filip
Šimůnková Natálie
Vencl Václav
Vencl Vojtěch

Fišerová Anna
Kobrle Zdeněk
Nováková Monika
Otradovský Jakub


NOVÁČCI:
Hujerová Veronika
Rosenberg Lukáš


________________________
2015

15.12.2015 tradiční posezení "U Bohouše"

24.11.2015 přednáška: první pomoc

3.11.2015
stezka odvahy


17.10.2015 ZHV v Jilemnici - podzimní kolo hry PLAMEN  
fotky

6.10.2015 jsme si o tréninku zaběhli pozimní běh, při kterém jsme cestou plnili dané úkoly.  
fotky

19.9.2015 účastnili jsme se dětské soutěže ve Víchové nad Jizerou. Mladší družstva obsadila 2. a 6. místo, starší pak 5. místo.      fotky

22.8.2015 jsme se
účastnili sjezdu rodáků ve Valteřicích.
Na hřišti jsme ukázali, co umíme a nechali jsme stříkat i ostatní děti, které měli zájem.      fotky

20.6.2015 - soutěž ve Mříčné - soutěž v PÚ a štafetě dvojic
                        Zde starší družstva obsadila 1. a 2. místo, mladší družstva pak 2. a 5. místo.        
foto

13.6.2015
- PÚ v Rovensku pod Troskami SOUTĚŽ ZRUŠENA!!! - technické důvody na straně pořadatele


30.5.2015
PLAMEN - jarní kolo v Nedaříži 
   foto

8.5.2015 jsme vystoupali na Žalý       foto

1.5.2015
jsme byli na
závodech v Čisté u Horek (požární útok).
             Ve velké konkurenci jsme obstáli. Starší se z celkového počtu 13 družstev umístili na 6.místě a mladší se mezi 14 družstvy prosadili a vybojovali 3.místo.  Skvělý byl  i výkon našich mladších-nejmenších, kteří se na svých prvních závodech umístili na krásném 8.místě.    foto
            

17.4.2015 jsme byli na exkurzi hasičské zbrojnice v Trutnově. Prohlídka budovy, techniky, průlez polygonem... bylo to opravdu skvělé! Však nás tam také bylo 29.        foto

3.1.2015 jsme se účastnili VVH našeho sboru.
seznam členů:
starší a mladší žáci: dorostenci:
Fišerová Adéla
Fišerová Anna
Horáčková Veronika
Jiránek Josef
Jirousková Simona
Jiřišta František
Jiřišta Vilém
Jiřištová Lenka
Kubátová Daniela
Loudová Alexandra
Loudová Marie
Matěásková Šárka
Nováková Monika
Novotná Radka
Otradovská Magdaléna
Paulů Zuzana
Petříková Michaela
Rožnovská Kateřina
Šimůnek Filip
Šimůnková Natálie
Vencl Václav
Vencl Vojtěch

Kobrle Zdeněk
Novotný Tomáš 
Otradovský JakubNOVÁČCI:
Ackermann Václav
Novotný Tadeáš
Strnádek Hugo
Grufik Jakub
Grufik Jan
Rosenbergová Lenka

________________________
2014

15.12.2014 posezení "U Bohouše"

2.12.2014  stezka odvahy


18.10.2014 ZHV - podzimní kolo hry PLAMEN ve Vysokém nad Jizerou (areál Šachty).


7.10.2014 TRÉNINK NA ZHV - CELÝ BĚŽECKÝ OKRUH

27.9.2014 soutěž ve Víchové nad Jizerou (požární útok a štafeta dvojic).
                Starší i mladší získali krásné trofeje za 3.místo!


Od 26.8.2014 začínají opět pravidelné schůzky. Pro tento školní rok bude začátek  posunut na 16:30 hod.

23.8.2014 PÚ v Horní Kalné (mladší 1. místo, starší 2. místo)

21.6.2014 MEMORIÁL BR. GROHA v Rovensku pod Troskami  (mladší 2. a 3. místo, starší 4. a 5. místo)

14.6.2014 PÚ ve Studenci (mladší 4. a 8. místo, starší 2. a 4. místo)

31.5.2014 okresní kolo PLAMEN v Semilech

8.5.2014 jsme se vydali na Žalý

1.5.2014 soutěž v PÚ v Čisté u Horek         fotky

Po jarních prázdninách začal pravidelný každotýdenní trénink mladých hasičů.

18.2.2014 byli jsme na exkurzi  u hasičů v Jilemnici. 

4.2.2014 jsme byli bruslit

21.1.2014 byla vyhlášena místní soutěž v uzlování, která pokračuje do konce března

4.1.2014 jsme se účastnili VVH našeho sboru.
seznam členů:
starší a mladší žáci: dorostenci:
Fišerová Adéla
Fišerová Anna
Horáčková Veronika
Jiránek Josef
Jirousková Simona
Jiřišta František
Jiřišta Vilém
Jiřištová Lenka
John Martin
Kubátová Daniela
Loudová Alexandra
Loudová Marie
Nováková Monika
Nováková Veronika
Novotná Radka
Otradovská Magdaléna
Paulů Zuzana
Petříková Michaela
Rožnovská Kateřina
Šimůnek Filip
Šimůnková Natálie
Vencl Václav
Vencl Vojtěch

Kobrle Zdeněk
Mašková Miroslava

Novotný Tomáš 
Otradovský Jakub
_______________________________________________________________________________________
2013

12.12.2013
jsme již tradičně poseděli s mladými hasiči U Bohouše na poháru.

19.10.2013 byli mladí hasiči na ZHV(závodě hasičské všestrannosti) v Bukovině u Čisté. Závodilo 18 dětí, z toho bylo jedno pětičlené družstvo sestaveno z úplných nováčků a mohu říci, že nás všechny mile překvapil jejich výkon.

28.9.2013 jsme soutěžili v Dolní Branné o pohár starosty. Mladší družstva získala 2. a 3.místo, starší 3.místo.

7.9.2013
bylo na zámecké zahradě oficiální slavnostní  předání nového zásahového vozidla naší výjezdové jednotce. Při této příležitosti proběhlo i oficiální focení členů sboru, kterého jsme se též účastnili.


24.8.2013
jsme si zajeli zasoutěžit do Horní Kalné. I přes značný úbytek členů z našich týmů (prázdninové pobyty) jsme sestavili útok mladších i starších a oba týmy získali ve své kategorii 4.místo.

22.6.2013 jsme bojovali "O pohár starosty" v Dolní Kalné. 

15.6.2013 účast na Memoriálu br. Groha v Rovensku pod Troskami. Naši mladší zde získali zlato a ti starší krásné 4. místo.

1.6.2013 mladí hasiči se tento den zúčastnili jarního kola soutěže PLAMEN ve Studenci.

25.5.2013 naši mladí hasiči předvedli útok na "dni dětí" ve Valteřicích. Ti mladší svým časem 21 sekund vyrazili dech všem přihlížejícím.

Jakmile to šlo, začali jsme  opět trénovat a oprašovat své znalosti a dovednosti potřebné k jarnímu soutěžení nejen v soutěži PLAMEN

19.2.2013 jsme byli na exkurzi u hasičů v Jilemnici. Prohlédli jsme si techniku a položili několik zvídavých otázek.

26.1.2013 jsme byli na odpoledním lyžování ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu. Počasí nám přálo, takže jsme si to opravdu užili.

_______________________________________________________________________________________________
2012

12.12.2012 jsme se sešli opět po roce "U Bohouše". Zazpívali jsme si koledy, popovídali si o tom, co  si kdo přeje od Ježíška, smlsli si na poháru a zařádili si na sněhu. Tak krásný konec roku a do toho nového hodně zdraví a štěstí!

20.10.2012 jsme absolvovali podzimní kolo Plamene v Bozkově. Tentokráte jsme postavili hned tři pětičlenné hlídky - jednu mladších (ti obsadili úžasné 16.místo ze 35 možných) a dvě starších (těm se už tolik nevedlo). Vzhledem k tomu, že jsme s sebou vezli i dva náhradníky, kteří naštěstí nebyli potřeba, udělali jsme z nich speciální hlídku, která celou trať absolvovala spolu s hlavní rozhodčí soutěže, takže i oni měli možnost předvést, co dokáží.
Všichni doběhli živi a zdrávi, a hlavně jsme si to užili, protože počasí nám opravdu přálo. Nebe bez mráčků a na tuto roční dobu i teplé počasí zážitky jen zpříjemnili.

září 2012 opět nám začali naše pravidelné schůzky. Jsou opět v úterý od 16:00 hod. Nyní trénujeme na podzimní kolo PLAMENE (střelbu, topografii, uzlování, hasebné prostředky a zdravovědu, samozřejmě nechybí ani fyzická příprava důležitá k překonání lanové lávky).

11.8.2012 se chystáme do Valteřic na oslavu 130. let založení sboru a předvedeme tam něco z našich dovedností - POŽÁRNÍ ÚTOK

26.6.2012 jsme měli poslední předprázdninový trénink a o týden později 3.7.2012 jsme
odpoledne strávili hraním společenských her, hraním si a opekáním špekáčků.

23.6.2012 jsme byli na soutěži ve Víchové nad Jizerou, kde jsme soutěžili v požárním útoku a štafetě dvojic.            

6.6.2012 jsme byli v Rovensku pod Troskami na MEMORIÁLU BRATRA GROHA. Soutěžilo se v požárním útoku a to hnedle 3x. Naši mladší zde získali za 2.místo stříbrné medaile a starším jen o 1,5s uniklo 3. místo!

2.6.2012 jsme se sešli odpoledne na dětském dnu ve Valteřicích, kde jsme
absolvovali okruh disciplín připravených SDH a TJ Solol Valteřice a na závěr předvedli 2 požární útoky.


26.6.2012 jsme se účastnili jarního kola soutěže PLAMEN, který se tento rok konal v Kundraticích.
Mladí hasiči tentokrát soutěžili v obou věkových kategoriích - mladší (6-11 let) a starší (12-15 let). Mladší sestavili celé družstvo čítající 9 členů, a proto se mohli účastnit všech disciplín(4) určených pro jejich kategorii. Staršímu družstvu bohužel 2 členové chyběli, a tak absolvovali alespoň ty disciplíny, na které jim jejich počet stačil (absolvovali 3 z 5). Počasí bylo nádherné a tak si děti soutěž užili. Za svoje snažení dostal každý ze zúčastněných malý skleněný pohár a každé družstvo pamětní list.
Odpoledne po návratu ze soutěže jsme ještě předvedli 2 útoky na zámecké zahradě, kde náš sbor spoluorganizoval cyklovýlet J. Šíra a zároveň i dětský den.


Dne 22.1.2012
jsme si byli dopoledne zalyžovat na Kněžickém vrchu ve Vrchlabí 
________________________________________________________________________________________________________
2011

13.12.2011 jsme si došli k "Bohoušovi" do Valteřic na pohár.

Podzimní kolo PLAMENE bylo letos 15.10.2011 v Levínské Olešnici.
Podzimní kolo PLAMENE aneb závod hasičské všestrannosti :  během asi 2km úseku zdolaného v co nejkratším čase děti plní  úkloly z topografie, uzlování, požární ochrany, zdravovědy, střílí ze vzduchovky a překonávají lanovou lávku.

Začátkem září jsme se opět začali scházet ve stejný den a ve stejném čase.

25.6.2011 jsme v Dolní Kalné bojovali O pohár starosty SDH D.Kalná. (Požární útok - 1 pokus).
Z poslední soutěže před prázdninami jsme si přivezli kromě pěkných zážitků i 9. místo mladších a 7. místo starších žáků. Cestou zpátky jsme se v D.Branné zastavili na zmrzlinu, popřáli si krásné prázdniny a rozešli se vstříc prázninovým dobrodružstvím.


11.6.2011 jsme soutěžili ve Studenci. (Požářní útok - 2 pokusy).
SDH Studenec totiž slavil 125 let od založení sboru, a tak přichystal po celý den soutěžní a zábavný program - dopoledne pro mladé hasiče, odpoledne pak pro dospělé a večer pro všechny. Počasí bylo parádní a k tomu 6. místo mladšího a 5. místo staršího družstva nám udělalo velikou radost.


4.6.2011 jsme vyrazili na Memoriál bratra J.Groha v Rovensku pod Troskami.
Soutěžilo se v požárním útoku a to na 2 pokusy, a protože se nám podařilo sestavit dvě družstva, postavili jsme družstvo mladších i starších. Vedli jsme si opravdu dobře. Družstvo starších se umístilo na krásném 4. místě a družstvo mladších si dokonce přivezlo bronzové medaile za 3. místo.


24.5.2011 jsme navštívili hasičskou zbrojnici ve Vrchlabí.
Průvodcem nám byl J. John, od kterého jsme se doveděli spoustu zajímavých věcí a zároveň jsme si mohli vyzkoušet a  "osahat" něco z výzbroje a výstroje této jednotky.

 Dne 21.5.2011 jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen v Rokytnici nad Jizerou.  
Naše družstvo mladších žáků
o 9 členech soutěžilo v požárním útoku, štafetě dvojic, štafetě 4x60m a štafetovém běhu s překážkami CTIF na 400m. Každý za svůj výkon dostal malý skleněný pohár a každé družstvo památeční účastnický list. Po návratu ze soutěže jsme ještě stihli  objet dětský okruh cyklovýletu.

_______________________________________________
2010
V rámci kroužku se děti učí základním věcem z oboru topografie, zdravovědy a požární ochrany. Mimo to se učí uzlování, střelbě ze vzduchovky a především praktickým hasičským dovednostem, jezdíme na exkurze a chodíme sportovat.

V roce 2010 si děti mohli vyzkoušet svoje dovednosti a vědomosti hned na několika soutěžích.

16.5.2010 Soptíkův pohár v Bítouchově. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě dvojic.

19.6.2010 memoriál bratra Groha v Rovensku p. Troskami. Zde si děti 2x vyzkoušeli požární útok.

26.6.2010 O pohár starosty SDH v Dolní Kalné. Soutěž v požárním útoku.

9.10.2010 závod hasičské všestrannosti v Horních Štěpanicích. Zde děti předvedli své znalosti a dovednosti v topografii, zdravovědě, požární ochraně, střelbě ze vzduchovky, uzlování a lezení po laně (lanová lávka).
Nanečisto jsme si tento závod vyzkoušeli začátkem září společně s mladými hasiči
z Dolní Branné. Spolupráce to byla výborná a buřty po tréninku ještě lepší.


Na fotkách ze soutěží si nás můžete najít v galerii Bítouchov, Rovensko pod Troskami, Dolní Kalná a Horní Štěpanice

Před Vánocemi jsme s dětmi navštívili hospůdku "U Bohouše" ve Valteřicích. Zmrzlinový pohár byl pro děti odměnou za jejich celoroční snažení. Fotky z posezení jsou v galerii  U Bohouše
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat