Zdravověda....DŘÍVE

Desatero přikázání zdravotnických

  1. Neodvažuj se někoho léčiti, postarej se, aby znešťastnělému byla poskytnuta jenom prvá pomoc a ihned zavolán lékař.

  2. Nedotýkej se rány znečištěnými prsty, umyj si dříve řádně a čistě ruce, neotírej nikdy rány a nepřikládej na ni obvazů znečištěných.

  3. Nebuď nečinným, pakli značněji tvůj bližní krvácí, ale dbej, aby zastaveno bylo krvácení tlakem na ránu prsty, tuhým obvazem nebo v nejkrajnějším případě i podvázáním tepny.

  4. Nepozdvihuj zraněného na údech z místa dříve, nežli mu byl dán pevný obvaz a nedovol jej přenášeti, dokud nebyl řádně uložen na nosítkách. Polámané údy nesmíš sám napravovati, jenom prostě uložiti se vší šetrností.

  5. Zraněným nesmí se nikdy šaty strhávati ani popáleným; třeba jich se vší šetrností rozřezati nebo rozstříhati.

  6. Nevyndávej cizí tělíska z nosu, uší nebo očí pomocí různých přístrojů, abys místo pomoci nezpůsobil větší nehodu.

  7. Otráveným fosforem nebo mědí nepodávej mléka, tuku nebo oleje, protože tyto látky přechod jedu do krve urychlují a tím nebezpečí smrti zvyšují.

  8. Neopomeň mdlobou zachváceným uvolniti krk a prsa a sprostiti jich těsnících šatů a dbej, by uloženi byli na posteli nebo zemi v poloze vodorovné.

  9. Omdlenému nepodávej ani potravy, ani léků tuhých ni tekutých, uvaž, že nemohou polykati a že by se mohli zadusiti.Pokus se užíti zevnějších dráždidel, aby stížený přiveden byl ku vědomí.

  10. Neponechávej otravnými plyny znešťastnělé v místnostech nehody, doprav je na čistý vzduch a zaveď umělé dýchání.

Zdravověda....NYNÍ
KRVÁCENÍ Z NOSU
Příznaky krvácení z nosu
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Postiženého posadit do předklonu
2. Zmáčkneme kořen nosu, krev necháme volně vytékat.
3. Na zátylek přiložit ve studené vodě namočený kapesník (šátek…)
Transport NE
ANO - pokud krvácení nepřestane do 10 minut

ÚPAL = přehřátí těla
Příznaky 1. Červené zbarvení kůže
2. Velká tělesná teplota
3. Únava, malátnost, zmatenost, zvracení, rychlý tep a poruchy vědomí
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Zamezení dalšího působení tepla
2. V případě bezvědomí - stabilizovaná poloha
3. Snižnování tělesné teploty - studené zábaly nebo sprcha, podávání studených nápojů
Transport NE
ANO - v případě bezvědomí

UŠTKNUTÍ HADEM
Příznaky 1. Na postiženém místě jsou dvě malé ranky vzdáleny pár milimetrů od sebe, lehce krvácí a jejich okolí bývá namodralé.
2. Postižené místo začne v místě kousnutí bolet a otékat. Bolest i otok bude postupovat směrem k tělu.
3. Nevolnost, poruchy vidění.
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Postiženého vyvarujeme prudkých pohybů.
2. Přiložit zaškrcovavadlo nad ranou směrem k srdci. Ranku necháme krvácet, případně krvácení obnovíme tlakem prstů.
3. Na postiženého mluvíme, aby neupadl do bezvědomí
Transport ANO

POPÁLENINY
Příznaky I. STUPEŇ - zčervenání, bolestivost
II. STUPEŇ - puchýře
III. STUPEŇ - černě spálená kůže, odumření tkáně, zuhelnatění - hrozí nebezpečí šoku
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Zajistíme, aby se člověk nemohl už víc popálit
2. Popálené místo dlouho chladíme vodou (u I. a II. stupně), nebo je sterilně překryjeme (u III. stupně, čistý kapesník, obvaz, trojcípý šátek)
3. Nestrhávat oblečení, pod kterým popálenina je
Transport NE - I. STUPEŇ
ANO - II. a III. STUPEŇ

ZLOMENINY
Příznaky 1. V místě zlomeniny je cítit bolest, která se pohybem zvětšuje
2. Postiženou částí nelze vůbec nebo jen obtížně pohybovat
3. Otok postižené části s následnou modřinou
4. Může být viditelná deformace končetiny. Vyčnívající úlomek u otevřených zlomenin
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Znehybnění končetiny (od kloubu pod do kloubu nad zlomeninou). Ruku znehybníme pomocí trojcípého šátku zavázaného za krkem, nohu připevníme k zdravé noze nebo ke klacku
2. U otevřených zlomenin zastavit krvácení, ránu měkce obložit a lehce převázat (obvaz, trojcípý šátek). Je dobré jí zvednout, zmenší se otok a krvácení
3. Protišková opatření
Transport ANO

TONUTÍ
Příznaky 1. Zduřelé šedomodré rty a ušní boltce
2. Bezvědomí
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Postiženého vytáhneme z vody 
2. Přivolání rychlé Záchranné služby
3. 
Zjistíme, zda nemá zapadlý jazyk nebo cizí předmety v ústech
4. Zahájíme resuscitaci (umělé dýchání a nepřímá masáž srdce)
Transport Transport ANO
                                  
ŠOK
Příznaky 1.Bledost, kůže je našedlá, fialové rty   
2. Zrychlující se a slábnoucí tep, snížení vnímavosti    
3. Pocit žízně, závratě, pocit slabosti na omdlení, zvedání žaludku, případně
zvracení
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Uložit na záda s hlavou otočenou na stranu (nebezpečí vdechnutí zvratků).
Při zhoršeném dýchání nebo zvracení uložit do stabilizované polohy               
2. Zvednout dolní končetiny a podložit je, uvolnit těsný oděv                 
3. Kontrola dechové frekvence 
4. Zásada 5T - teplo (chránit před velkými změnami teploty), ticho, tišení bolestí (hlavně slovní pomoc, znehybnění zlomených končetin - v žádném případě nepodávat léky), tekutiny (nepodávat, pouze navlhčit rty)
Transport Transport ANO

BODNUTÍ HMYZEM
Příznaky 1. Červené zbarvení kůže   
2. Otok , svědění   
3. Možný šok
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Pokud se jedná o bodnutí včelou, tak odstraníme žihadlo  
2. Místo zchladíme vodou, případě přiložíme octan
Transport NE 
ANO - v případě alergické reakce na bodnutí, vícečetného bodnutí (včela, vosa,
sršeň, čmelák), bodnutí do úst

MDLOBA
Příznaky 1. Zpomalení tepu, který je slabě hmatný    
2. Výrazná bledost, obličej je pokryt potem.
3. Pocit závrati, potácení, nevolnost
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Umožnit postiženému lepší prokrvení mozku - tzn. nohy výš než hlava, uvolnit těsný oděv 
2. Umožnit přísun čerstvého vzduchu  
3. Podáváme tekutiny
Transport NE

ÚŽEH
Příznaky 1. Vysoká teplota
2. Zrudnutí obličeje, někdy může být i bledý
3. Únava, malátnost, zmatenost, zvracení, rychlý tep a poruchy vědomí 
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Zamezení dalšího působení tepla  
2. V případě bezvědomí - stabilizovaná poloha 
3. Postiženého uložíme do stínu, nejlépe do průvanu, uvolníme oděv, snižujeme tělesnou teplotu, při vědomí podáváme studené tekutiny po lžičkách
Transport NE
ANO - v případě bezvědomí

CIZÍ TĚLESA A PŘEDMĚTY V RANÁCH
Příznaky 1. Víme o kontaktu s kouskem dřeva, kovu, skla  
2. Zaklíněné cizí těleso může být viditelné
3. Bolestivost a pohmatová citlivost 
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Jedná-li se o třísku, vyjmeme ji například pizetou, dezinfikace  
2. V případě velkého tělesa nevyndaváme, pouze obložíme gázou a lehce zakryjeme
Transport NE - jedná-li se o předmět, který lze odstranit pinzetou  
ANO - v případě velkých předmětů, které nemůžeme odstranit sami

KLÍŠTĚ
Příznaky 1. Svědění v místě, kde je klíště zakouslé 
2. Klíště je viditelně zakouslé
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Klíště bychom neměli zamazat krémem nebo olejem. Místo desinfikujeme 
2. Klíště kývavým nebo krouživým pohybem např. za pomocí pinzety odstraníme 
3. Po vyndání opět desinfikujeme  
Transport NE

PUCHÝŘE   
Příznaky 1. Vznikají při popáleninách nebo při nevhodném oblečení či obutí
2. Zarudnutí 
3. Tenkostěnná bublina vyplněná tkáňovou tekutinou
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Nepropichujeme  
2. Sterilně je překryjeme prodyšným obvazem nebo polštářkovou náplastí 
Transport NE


ODŘENÉ KOLENO
Příznaky Odřená kůže, která lehce krvácí 
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Ránu umýt a vyčistit (voda a peroxid)
2. Ránu přelepit polštářkovou náplastí nebo obvazem
Transport NE

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
Příznaky 1. Příznaky dušení a šoku
2. Obličej může být popelavě bledý, protože k zástavě dýchání i oběhu došlo současně
3. Hluboké popáleniny patrné v místech vstupu a výstupu elektrického proudu

Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky)
1. Tzv. Technická pomoc - rychle přerušit kontakt zraněného se zdrojem
2. Resuscitace
3. Ošetříme popáleniny (viz. popáleniny), zavedeme protiškovou prevenci pěti T a uklidňujeme postiženého, voláme rychlou záchrannou službu
Transport ANO
   
KŘEČE, EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT
Příznaky 1. Křeče trvajicí cca 3 minuty, pěna z úst
2. Rozšířené, na světlo nereagující zornice až bezvědomí
3. Citlivost na lehký tlak, zmatenost
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Fixovat hlavu, chráníme postiženého před sebepoškozením a poraněním
2. Uvolníme oděv a zajistíme přísun čerstvého vzduchu
3. Udržujeme průchodnost dýchacích cest
4. Přivolat rychlou Záchrannou službu.
NIKDY SE NESNAŽIT DRŽET RUCE, NOHY NEBO STRKAT NĚCO DO ÚST
Transport ANO


                                                                        
                                                                                                                                                 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat